Ferie w bibliotece

Drukuj

Filia w Raszowej

04.02.2019-Konkursy plastyczne ,literackie, quizy i zagadki

Zachęcenie do udziału w konkursach  jest jedną z form zwiększającą aktywność dziecka ,pozwalającą  na rozwijanie jego kreatywności i  wrażliwości artystycznej .Konkursy

pobudzają twórczą  wyobrażnię  i rozbudzają  zainteresowania. Wzmacniają charakter dziecka a jednocześnie odkrywają jego zdolności, a tym samym dodają wiary w siebie .