goście w muzeum

Drukuj

Muzeum Wiejskie w Raszowej

13.10.2012 –goście  w muzeum

 

Grupa uczestników projektu Re-animacja Rzemiosła odwiedziła Muzeum Wiejskie w Raszowej. Młodzi ludzie zapoznali się z historią  jego założenia , z przedmiotami , maszynami, którymi posługiwali  się kiedyś ich dziadkowie.

Poprzez  obejrzenie filmów i zdjęć  uczestnicy mieli możliwość  poznania  piękna  dawnych strojów ludowych.