lekcja biblioteczna

Drukuj

Filia w Raszowej

20.11.12019- Lekcja biblioteczna

Drugie spotkanie z policjantem było przeznaczone dla uczniów klas starszych 4-8 i tematem pogadanki było omówienie zasad zachowania się w szkole ,odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji  i przemocy wobec rówieśników  obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszono temat cyberprzemocy i  skutków niewłaściwego korzystania z Internetu. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów o czym świadczyły pytania kierowane do Policjanta.

Barbara Mientus