lekcja biblioteczna

Drukuj

Filia w Raszowej

26.04.2018-lekcja biblioteczna dla grupy przedszkolaków prowadzona  przez pszczelarza Pana Krzysztofa Rallę.

Zajęcia te miały na celu zapoznanie dzieci z życiem pszczół  i ich rolą jaką odgrywają w

środowisku naturalnym.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak, odróżniać pszczołę od osy czy bąka( biorąc pod uwagę barwę

osobnika), jak długo żyją  pszczoły w roju i jakie mają obowiązki:  sprzątają  gniazda, budują z wosku

plaster ,opiekują się jajeczkami, zbierają nektar i pyłek kwiatowy.

Przedszkolaki był bardzo  zainteresowane pracą pszczelarza i  pszczół  i zadawały  dużo pytań .