Podziękowania

Drukuj

Rosa Pason – za podarowane książki

Iwonie  Dziembie – za podarowane książki

Joachimowi Glenskowi - za podarowane książki

Katarzynie Działek - za przywiezienie książek z Opola

Magdalenie Leśniczak – za podarowane książki

Tomaszowi Glensk – za podarowane książki

Kornelii Fikus – za podarowane książki

Urszuli Hueniger za podarowane książki

Mariuszowi Thoma za podarowane książki

Panu Siwek za podarowane książki

Panu Damianowi Jelito za zrobienie i zamontowanie półki w bibliotece w Przyworach

Leonardowi Krusze za podarowane książki

Krystynie Wocław za podarowane książki

Monice Gebauer za pomoc w składaniu „Biblioteczki” oraz za zrobienie schematu organizacyjnego w ramach wolontariatu

Esterze Zyper za podarowane książki

Annie Małłek za podarowane książki

Małgorzacie Tatinie za podarowane książki

Iwonie Chwałowskiej za podarowane książki

Katarzynie Pasoń za podarowane książki

Irenie Mateja za podarowane książki

Robertowi Dudkowi za podarowanie komody i miski olejowej do muzeum wiejskiego w Raszowej

Annie Mnich za naprawienie drukarki w Filii w Przyworach

Jolancie Szwalbe za nieodpłatne spotkania autorskie na temat ”Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu” w Filiach w Przyworach i w Raszowej

Ewie Szymik za podarowanie Filii w Przyworach sześciu książek kupionych na spotkaniu z pisarką Jolantą Szwalbe

Stefanowi Kubisa, Ireneuszowi Kubisa za podarowane książki

Bożenie Piechówce za podarowane książki

Bożenie Thoma za podarowane książki

Elwirze Moś za podarowane książki

Irenie Matei za podarowane książki

Joachimowi Glenskowi za podarowane książki

Barbarze Kopcik za podarowane książki

Państwu Beacie i Rudolfowi Malik za co roczne udostępnianie swojej posesji na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

Kornelii Fikus za podarowane książki

Anecie Labisz za podarowane książki

Małgorzacie Orlik za podarowane książki

Janowi Korzeńcowi za wolontariat

Rosa Pason – za podarowane książki

Iwonie  Dziembie – za podarowane książki

Joachimowi Glenskowi - za podarowane książki

Katarzynie Działek - za przywiezienie książek z Opola

Magdalenie Leśniczak – za podarowane książki

Tomaszowi Glensk – za podarowane książki

Kornelii Fikus – za podarowane książki

 

 

Urszuli Hueniger za podarowane książki

Mariuszowi Thoma za podarowane książki

Panu Siwek za podarowane książki

Panu Damianowi Jelito za zrobienie i zamontowanie półki w bibliotece w Przyworach

 

Leonardowi Krusze za podarowane książki

Krystynie Wocław za podarowane książki

Monice Gebauer za pomoc w składaniu „Biblioteczki” oraz za zrobienie schematu organizacyjnego w ramach wolontariatu

 

Esterze Zyper za podarowane książki

Annie Małłek za podarowane książki

Małgorzacie Tatinie za podarowane książki

Iwonie Chwałowskiej za podarowane książki

 

Katarzynie Pasoń za podarowane książki

Irenie Mateja za podarowane książki

Robertowi Dudkowi za podarowanie komody i miski olejowej do muzeum wiejskiego w Raszowej

Annie Mnich za naprawienie drukarki w Filii w Przyworach

Jolancie Szwalbe za nieodpłatne spotkania autorskie na temat ”Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu” w Filiach w Przyworach i w Raszowej

Ewie Szymik za podarowanie Filii w Przyworach sześciu książek kupionych na spotkaniu z pisarką Jolantą Szwalbe

Stefanowi Kubisa, Ireneuszowi Kubisa za podarowane książki

Bożenie Piechówce za podarowane książki

 

Bożenie Thoma za podarowane książki

Elwirze Moś za podarowane książki

 

Irenie Matei za podarowane książki

 

Joachimowi Glenskowi za podarowane książki

Barbarze Kopcik za podarowane książki

Państwu Beacie i Rudolfowi Malik za co roczne udostępnianie swojej posesji na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

 

Kornelii Fikus za podarowane książki

Anecie Labisz za podarowane książki

Małgorzacie Orlik za podarowane książki

Janowi Korzeńcowi za wolontariat