Podziękowania

Drukuj

Podziękowania 2012

 

Pani Renacie Szczepańskiej za podarowane książki

Pani Marii Jędral za podarowane książki

Pani Joannie Gacka za podarowane książki

Pani Beacie Szymaniec za podarowane książki

Pani Danucie Kruszyńskiej za podarowane książki

Pani Jowicie Sroce za podarowane gazety (Wysokie Obcasy)

Panu Pawłowi Dariuszowi Polokowi za podarowane książki

Pani Angelice Chwastyk za podarowane książki

26.05.2012 Pani Małgorzacie Orlik za książki z historii sztuki i katalogi wystaw

18.05.2012 Pani Teresie Orlik za pokaz malowania śląskich wzorów na porcelanie

09.06.2012 Pani Małgorzacie Orlik za podarowane książki i czasopisma

22.06.2012 Pani Kornelii Fikus za podarowane książki

19.07.2012 Panu Leonardowi Krusze za podarowane książki

24.09.2012 Pani Natalii Franz za podarowane książki

10.10.2012 Pani Annie Kalickiej za podarowane książki

03.11.2012 Pani Beacie Szymaniec za podarowane książki

17.12.2012 Pani Małgorzacie Orlik za podarowane książki

20.12.20121 Pani Danucie Kruszyńskiej za podarowane książki