Podziękowania

Drukuj

Podziękowania 2013

 

Klaudii Wieszołek za przetłumaczenie fragmentów książki

Małgorzacie Orlik za podarowane książki

Bożenie Piechówka za podarowane książki

Krzysztofowi Wysdakowi za zorganizowanie w naszej bibliotece promocji książki Zbigniewa Kadłubka „Listy z Rzymu”

Renacie Szczepańskiej za podarowane książki

Wandzie Wojtczak za podarowane książki

Jowicie Sroka za podarowane książki

Herbertowi Mientusowi za pomoc przy przeprowadzce

Gerhardowi Kurdzie za nieodpłatne wykonanie prac stolarskich

Grzegorzowi Włodarczykowi za podarowane książki

Zygmuntowi Pietruszce za podarowane książki

Krzysztofowi Wysdakowi za podarowane książki

Wandzie Konieczny za podarowane książki

Grażynie Seniszyn za podarowane książki