Dzień z książką - książka, którą warto przeczytać

Drukuj

Oddział dla dorosłych.

Dnia 09.04.2019 roku – spotkanie autorskie.

Na comiesięcznym spotkaniu „Dzień z książką: książka, którą warto przeczytać” odbyło się spotkanie autorskie z autorem wierszy i fraszek Zdzisławem Barglikiem.

„Prztyczki i potyczki” oraz „Wkręty w pięty” wydane są w języku literackim, a „Na zbójnicką nutę” oraz „Baciarskie nuty” w gwarze góralskiej. Jego wiersze znalazły się w antologii poezji Podtatrza „Góralskie Serce”, w „Zielonym listku pieśni” oraz pracy zbiorowej „Limeryki”.

Autor nie tylko pisze i podśpiewuje swe wiersze, ale również ilustruje je w sposób zarówno poprawny artystycznie, jak i świadczący o fantazji, poczuciu humoru, znajomości realiów oraz tradycji góralskiego życia. Jest to wśród twórców ludowych swoisty ewenement.

Pan Barglik  pisze gwarą, tą gwarą, w której się wychował, nieco odmienną od zakopiańskiej, białczańskiej, nowotarskiej, a nawet rabiańskiej, ale w sposób prawidłowy oddającą specyfikę całego Podhala.

W satyrze o ambicjach literackich stawia sobie wysoką poprzeczkę. Autor mówił, że książka musi bronić się sama, natomiast jak jest prezentowana bezpośrednio przez autora to wtedy wspomagana jest mimiką, gestami, barwą głosu i urokiem osobistym czytającego.

Czytelnik, biorąc do ręki zbiór satyrycznych tekstów, liczy nie tylko na zdrowe poczucie humoru autora, lecz również na świeżość pomysłów, finezję wypowiedzi, językową dojrzałość, a nawet – na swoistą mądrość płynącą z umiejętności patrzenia na rzeczywistość z dystansem.

Autorowi nieobca jest zarówno kultura śmiechu, jak i kultura języka, a przy tym nie brak jej ciepła i wyrozumiałości w sposobie traktowania ludzkich spraw. Fraszki i wiersze satyryczne wolne są od banału, standardowych skojarzeń, stereotypowych dowcipów. Bywają nawet odkrywcze i nie pozbawione liryzmu.

Wśród  licznych zainteresowań autora znajduje się działalność na rzecz wspierania kultury góralskiej oraz twórczość pisarska. Jest miłośnikiem twórczości poetki Wandy Czubernat, której wiersze są dla niego inspiracją. Uważa, że górale mają ogromne poczucie humoru, tylko że zbyt rzadko go okazują.

Dziękujemy bardzo Panu Zdzisławowi Barglik za udane pełne humoru spotkanie oraz czekamy na  nowe wydanie napisanych wierszy i fraszek, które mieliśmy przyjemność wysłuchać.

Monika Silarska