lekcja biblioteczna

Drukuj

Biblioteka Tarnów Opolski

Dnia 27.01.2020 roku – lekcja biblioteczna.

Temat : „ Gwary i dialekty polskie”.

Na dzisiejsze spotkanie przyszli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim z nauczycielką języka polskiego mgr Urszulą Hueniger, a gościem zaproszonym był inż. Zdzisław Barglik, który omówił bardzo szeroko temat dialektu i gwary ludowej.

Na wstępie zaproszony gość wprowadził uczniów w temat omawiając sposób porozumiewania się ludzi i zwierząt.

Następnie  narysował na mapie Polski obszary z podziałem na poszczególne dialekty, które  tworzą razem polski język narodowy. To z  dialektów ukształtował się polski język literacki jako język ponadregionalny, a więc używany powszechnie, nie tylko na określonym obszarze. Gwary natomiast są odmianami języka narodowego używanymi tylko na pewnym ograniczonym terenie, które nie podlegają regułom norm poprawnościowych, natomiast o zgodności wypowiedzi z danym systemem gwarowym decyduje zwyczaj językowy. Gwary pozwalają także na trafną ocenę wartości artystycznej utworów wielu pisarzy, którzy wprowadzili do swoich dzieł stylizację gwarową ( np. Reymont, Tetmajer, Orkan) oraz archaizację opartą na dialekcie ( Sienkiewicz, Żeromski). Gość przeczytał wiersz swojego autorstwa „ Karpiel ” napisany w gwarze góralskiej.

Dziękujemy bardzo inż. Zdzisławowi Barglik za obszerne i bardzo pouczające omówienie tematu.

Monika Silarska

mapa dialektów